Terapi

parterapi 

sexologi

“Mette er rigtig god til at læse og forstå hvordan hun skal agere, spørge og tale til folk. Min kæreste og jeg har meget forskellige måder at snakke om følelser på og forskellige niveauer at ville/kunne åbne op – og de koder formådede hun at knække ved første møde. Det formåede/formår hun uden at presse nogen af os at åbne mere op, end vi var/er klar til.”

Vi oplever alle, at livet kan drille og lykken lader vente på sig. Nogle gange vender det af sig selv, andre gange kan man have brug for hjælp.

Hos mig kan I komme som par eller som individ. Terapien er jordnær, det skal give mening! Jeg lægger vægt på, at I som klienter oplever fremdrift, hvis ikke, sadler vi om.

Nærhed, intimitet og sex er grundlæggende behov på lige fod med mad og søvn – og alligevel kan det være svært at få til at fungere. Hos Terapeutisk Klinik kan privatpersoner og institutioner få råd til og vejledning i at komme videre – for når sexualiteten fungerer, vil livskvaliteten øges.

Kompetencer

Parterapi

Sexualundervisning til skoler og seksualvejledning til institutioner

Foredrag og polterabend

Tilgang i terapien

 

Jeg lægger vægt på, at du eller I skal føle jer trygge og godt tilpas. Klinikken er hyggeligt indrettet, der er kaffe på kanden og respekt for, at det kan være svære og meget private emner, der skal arbejdes med. Terapirummet er et trygt rum, og jeg har tavshedspligt.

Gennem samtaler vil vi blotlægge problemets art og omfang, og vi vil sammen arbejde hen mod en løsning.  Jeg arbejder med kognitiv terapi, coaching og positiv psykologi og i både individuelle og par-forløb arbejder jeg ofte med familie-opstilling. Vi vil tage udgangspunkt i din eller jeres nuværende situation og sammen finde nye og mere hensigtsmæssige handlemønstre.  Ud over dette benytter jeg ofte den løsningsfokuserede samtale. Det er min oplevelse, at dette hurtigt giver redskaber, der kan arbejdes videre med. I terapien kan der være små øvelser, og der vil også gives forslag til hjemmearbejde, alt sammen noget, vi aftaler individuelt.

 

Hvis du kommer som overlever fra et seksuelt overgreb, vil tid, ro og et sikkert rum være overskrifterne. Vi vil gå langsomt frem, og jeg vil altid sikre mig, at du forlader klinikken med benene på jorden og sjælen godt forankret i kroppen. Vil der under forløbet opstå emner, som jeg ikke er kompetent til at klare, vil jeg straks henvise dig til en anden fagperson – tryghed er et nøgleord.

 

Tilgang for institutioner

 

Jeg tilbyder seksualvejledning til institutioner. Et forløb tilrettelægges individuelt med stor respekt for den enkelte borger og altid i tæt samarbejde med personalet. Det er vigtigt for mig, at borgerens grænser ikke bliver overskredet, og jeg lægger stor vægt på sikkerheden, både for borgeren og mig selv.

Hos Terapeutisk Klinik kan institutioner få hjælp til udarbejdelse af en seksualpolitik. Et forløb kan typisk foregå over 2 personalemøder, hvor seksualiteten er på dagsordenen. Efterfølgende udarbejder og præsenterer  jeg ud fra resultatet en seksualpolitik, der passer til netop jeres institution.

 

Tilgang for skoler

 

Med udgangspunkt i mine 20 år med børn og unge tilbyder jeg seksualundervisning til skoler. Undervisningen bliver tilrettelagt efter den enkelte klasses behov, og jeg medbringer selv materiale.

Jeg tilbyder desuden, i samarbejde med personalet, at udarbejde en seksualpolitik, der rammer netop jeres skole eller institution. Forløbet vil oftest være bygget op over 2 x personalemøder, hvor der sættes fokus på seksualiteten og indsamles data, herefter udarbejder jeg seksualpolitikken, som efterfølgende præsenteres for personalet.

 

Bliv klogere på mig og hvorfor jeg gør, som jeg gør

Mit navn er Mette. Jeg er født i 1972 og bor i Mellerup med mine børn. Jeg er oprindelig uddannet lærer i 1998, men har siden da arbejdet med alle facetter af udsatte menneskers liv.

Blog

Følg med på min blog, hvor jeg uddyber forskellige emner inden for parforhold, personlig udvikling, terapi og parterapi – og seksualitetens forunderlige verden.

“Kom indenfor i mit hyggelige lokale,

hvor der er kaffe og thé på kanden”

Kontakt

Skriv til mig via formularen

Lokation

Kontakt mig

Telefonnummer

Adresse

Lodsvejen 42

Mellerup

8930 Randers NØ